Sosyal Medya

Güncel

Bediüzzaman’a eza eden zamane nurcuları

Mehmed Şevket Eygi, kendilerine “Nurcu” diyen ama gerçek Nurculukla alakası olmayan bir kesimin Üstad Bediüzzaman’a büyük zararlar verdiğine işaret etti ve gerçek Nurcuların taşıdığı 15 özelliği sıraladı.İŞTE O YAZI:

1. Nurcu geçinen bir kimse başka bir Nurcunun gıybetini yaparsa Bediüzzamana eza vermiş olur. Niçin Nurcu geçinen dedim?.. Çünkü gerçek bir nurcu gıybet etmez de ondan… Ne Nurcular, ne Müslümanlar, ne de harbî olmayanlar aleyhinde konuşur…

2. Risale-i Nur talebeleri arasındaki uhuvveti, ittihadı, tesanüdü, vifakı zedeleyen bir kimse gerçek Nurcu değildir, yaptığıyla Bediüzzamana eziyet etmektedir.

3. Gerçek Nurcu, bırakın nurculara dil uzatıp vahdeti bozmak, diğer meşreplere mensup mü’min kardeşlerine de dil uzatmaz.

4. Bediüzzaman Risale-i Nurların sadeleştirilmesine, tahrifine cevaz vermemiştir. Böyle yapanlar tokat yemiştir.

5. Nurculukta kin tutmak, intikam almak, beddua etmek, mü’mine düşmanlık etmek, fitne ve fesat çıkartmak yoktur. Nurculuk muhabbet fedailiğidir. Kindarlar, intikamcılar, beddua ve lanet edenler gerçek ve şuurlu Nurcu değildir. Bir memur Bediüzzamana çok eziyet etmiş, Hazretin tahammül sınırına dayanmış, beddua edecekken zalim adamın mâsum çocuğunu görmüş, bedduası tutar adama bir şey olur, yavrucak üzülür hüzünlenir diye beddua etmekten vaz geçmiş…

6. Bediüzzamanda ve Risale-i Nurlarda Ehl-i Sünnete aykırı bir şey yoktur. Onu ve eserlerini bid’ate ve dalalete alet edenler o muhterem zata eza vermiş olurlar.

7. En iyi Nurcu Kur’ana, Sünnete, Şeriata tabi olan muttaqi Nurcudur.

8. Nurculuk İmana, Dine, Kur’ana, Sünnete hizmet ettiği için, Nurcu olsun veya olmasın bütün mü’minleri, Ümmet-i Muhammedin tamamını alakadar eder. Bediüzzaman bir İslam büyüğüdür. Onu tekellerine almak isteyen sekter zihniyetliler ona eza veriyor.

9. Risale-i Nurların gavamızını, esrarını, inceliklerini, dakikalarını idrak edemeyenlerin Nur temsilciliğine soyunmaları aciptir, gariptir.

  1. Üstad tarikatlara karşı, onlara aleyhtar değildi. Telvihat-ı Tis’a risalesi bunun şahididir. Akl-ı selim sahibi Nurcu tarikat düşmanlığı ve aleyhtarlığı yapmaz.
  2. Risale-i Nurlar alet edilerek para toplanmaz… Zenginlik elde edilmez… Siyasî ve şahsî prestij, ün, riyaset elde edilmez, alkış toplanmaz. Böyle yapanlar Üstada eziyet etmiş olur.
  3. Nurculuğun üstünde Ümmet birliği vardır.
  4. Nurcu aktif siyaset yapmaz, siyaset militanı ve holiganı olmaz.
  5. Nurcu, mü’minlere karşı merhametlidir, şefkatlidir, kardeşçe muamele eder, gönül kırmaz.
  6. Nurcu, Haliq Teala hazretlerinin rızasını kazanmak için ihlasla yaptığı iman ve Kur’an hizmetlerinin ücretini yaratıklardan istemez, teklif edilirse almaz. Din, İman, Kur’an, Risale-i Nur hizmetlerini şahsî menfaate, zenginleşmeye alet ve vasıta kılanlar Bediüzzamana eziyet etmiş olur.

Bu fakir için “Biz Nurculuğu bu heriften mi öğreneceğiz?” diyerek bendenize hakaret eden muhterem kardeşimizin dikkat nazarlarına arz edilir. Selam ve hürmetlerimle…

MEHMED ŞEVKET EYGİ / MİLLİ GAZETE

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.