Sosyal Medya

Müslüman gencin kalitesi internet karşısında belli olur

Abdülaziz Kıranşal / Milli GazeteNamazlarına özen gösteren bir Müslüman genç olabilirsiniz, tesettürüne dikkat eden bir Müslüman hanımefendi de olabilirsiniz ancak unutmayın ki namazınıza ve tesettürünüze bakacak olan Rabbimiz, internetle baş başa kaldığınız andaki tavırlarınıza da bakacaktır.

Unutmayın! Modern dünyada teknoloji ve internet, sizi Allah’ın nazarında değersiz bir kul haline getirmek isteyen şeytan için bulunmaz bir fırsattır. Tarih boyunca insanoğlunu içki, kumar, zina, faiz, ırkçılık ve her türlü sapkınlıkla yoldan çıkaran şeytan, emin olunuz ki interneti de kendi hedefleri doğrultusunda kullanacaktır.

Sanal âlemde bazen bir arkadaşlık isteği, bazen bir video, bazen masum bir gülücük, bazen ilgi çekici bir paylaşım olarak karşınıza çıkacak olan şeytana karşı normal hayatta olduğunuzdan daha fazla teyakkuz halinde olmak zorundasınız. Hele hele İslam’ı yaşama derdinde bir genç iseniz, şeytan size internet ve sosyal medya
üzerinden en uzman ve profesyonel adamlarını yollayacaktır.

Şeytanın bu adamlarının sizin için kurduğu ilk plan ise internet aracılığı ile sizi gizli günahlara
müptela etmek olacaktır.

Sevbân (R.A.) anlatıyor: Rasûlullah (S.A.S.) buyurdular ki: “Ümmetimden bir kısım insanları bilirim ki, kıyamet günü Tihâme dağları emsalinde bembeyaz (tertemiz) hayırlarla, amellerle gelirler.

Aziz ve celil olan Allah, o sevapları saçılmış toz haline getirir (değersiz kılar, kabul etmez).” Sevban dedi ki : “Ey Allah’ın Rasûlü! Onları bize tavsif et, durumlarını açıkla da, bilmeyerek biz de onlardan olmayalım!” Efendimiz
(S.A.S) açıkladılar: “Onlar sizin din kardeşlerinizdir.

Sizin cinsinizden insanlardır. Sizin aldığınız gibi onlar da gece (ibadetinden) nasiplerini alırlar. Ancak
onlar, Allah’ın yasaklarıyla tenhada baş başa kalınca o yasakları ihlâl ederler, çiğnerler.” (İbn Mace)

Efendimizin (S.A.S.) haber verdiği gece ibadetinden bile nasiplenen fakat kıyamet günü amelleri toz gibi değersiz olan bu kimselerin en büyük özelliği gizli günahlara müptela olmalarıdır.

Tenhada günahlara karşı direnemeyen ve amellerini zayi eden bir genç olmamak için en büyük prensibiniz
“takva” prensibi olmak zorundadır. Çünkü içinde yaşadığınız şu ahir zamanda asıl takvanız, her türlü gizli günahın pervasızca işlenebildiği internet karşısında belli olur.

Takva, internetin nefsinize yolladığı azdırıcı ve yoldan saptırıcı “fücur” dalgalarına karşı korunmak ve her türlü
sapkınlığın adeta altın tepside sunulduğu sosyal medya platformlarında harama ve günaha düşmemek için sürekli ve bilinçli bir teyakkuz halidir.

Hz. Ömer, takva kelimesinin ne anlama geldiğini Übeyy b. Kâ’b’a sorunca Übeyy b. Kâ’b ona şu karşılığı vermiştir: “Ey Ömer sen hiç dikenli bir yolda yürümedin mi?” Hz. Ömer, “Evet yürüdüm.” Deyince, “O
zaman ne yaptın?”, “Paçalarımı sıvayıp dikenlere basmamaya gayret ettim.” Übeyy b. Kâ’b,
“İşte takva odur.”

Eğer internet ve sosyal medyadan ihtiyaç seviyesinde yararlanmak istiyorsanız günah dikenleriyle bezenmiş internet yolunda şehvet bataklığına ve haram çukurlarına düşmemek için dikenli bir yolda yürüyor gibi takva prensibine sıkıca sarılmak zorundasınız.

Unutmayın! Günümüzde Müslümanlık kalitesi namaz, oruç, hac gibi ibadetlerinizin yanında internetle baş başa
kaldığınız zaman gösterdiğiniz tavırlarla da yakından ilişkilidir. Asıl takvanız, yalnız başına internetin karşısına oturduğunuz zaman ortaya çıkar.

Kimsenin olmadığı bir yer ve zamanda bir tıkla nefsinizin bütün isteklerine cevap verebilecek durumdayken belli olur. Sizi yanlış yolara ve sapkınlığa çağıran internet dalgalarının karşısında, “Ben Allah’tan korkarım” diyebilmek büyük ve çetin bir iştir. Bu iş ancak çağın Yusuflarının ve Meryemlerinin harcıdır.

Eğer imtihan bekliyorsanız bilin ki en büyük imtihanlardan birini internet ve sosyal medya üzerinden yaşayacaksınız. Belki sabah namazına kalkarken yaşadığınız zorluktan daha büyük sınavı internetin karşısında vereceksiniz.

Ama unutmayın ki, sanal dünyanın haramlarına karşı elde ettiğiniz başarı hem normal hayatınızda hem de manevi hayatınızda cennete giden yolda en büyük adımlarınızdan biri olacaktır.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.