Sosyal Medya

İslam

Muhteşem Ramazan Fırsatları

Allahımız, bu muhteşem ramazan fırsatlarını kaçırarak, Efendimizin (S.A.S.) “Bir kul Ramazan ayına erişir de o aydan günahlarını affettirerek çıkamazsa burnu yerde sürünsün.” (Beyhâki) hadisine muhatap olmaktan muhafaza buyursun.Abdulaziz Kıranşal - Milli Gazete
 
Ramazanla birlikte bütün günahlarımızı affettirebilme fırsatı bizi bekliyor. Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî) 
 
İftarla birlikte dualarımızın kabul olunma fırsatı bizi bekliyor. Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Şüphesiz oruçlu için iftar vaktinde geri çevrilmeyen bir duâ hakkı vardır.” (Camiüssağir) 
 
Sahurla birlikte evlerimizi ve hayatlarımızı bereketlendirme fırsatı bizi bekliyor. Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır.” (Buhârî) 
 
Teravihle birlikte omuzlarımızdaki günah yüklerinden kurtulma fırsatı bizi bekliyor. Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Kim ramazanın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim)
 
Oruçlarımızla birlikte cennete özel kapılardan girme fırsatı bizi bekliyor. Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. “(Buhârî) 
 
İnfaklarımızla birlikte hayal bile edemeyeceğimiz kadar hayırlar kazanma fırsatı bizi bekliyor. Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: En faziletli sadaka Ramazan ayında verilen sadakadır (Beyhâki) 
 
Oruçlular için hazırlayacağımız iftar sofraları ve yapacağımız ikramlarla birlikte kat kat oruç sevabı kazanma fırsatı bizi bekliyor. “Kim bir oruçluya iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizî) 
 
Ramazanda yapacağımız zikir ve tesbihatlarla birlikte dileklerimizin gerçekleşmesi fırsatı bizi bekliyor. Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Ramazan günlerinde zikirle meşgul olanlar mağfiret edilir, o günlerde Allah’tan dilekte bulunanlar da eli boş dönmezler.” (Kenzü’l-Ummâl)
 
Oruçlarımızı ve ibadetlerimizle birlikte cehenneme karşı korunma ve ondan uzaklaşma fırsatı bizi bekliyor. Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Oruç cehennemden koruyan bir kalkandır. Tıpkı sizi savaşta ölümden koruyan bir kalkan gibi. (Nesai), “Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar.” (Müslim)
 
Oruçla geçirdiğimiz her anımızda uykumuzda dâhil, suskunluğumuzun bile ibadete dönüşme fırsatı bizi bekliyor. Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Oruç tutanın uykusu bile ibadet sayılır, oruçlunun susması bile tesbih sayılır. Oruçlunun iyilik ve ibadetlerine kat kat sevap verilir. Duası kabul olunur, günahları affedilerek silinir.” (Kenzü l-Ummal)
 
Hastalıklarımıza oruçla birlikte şifa bulma fırsatı bizi bekliyor. Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Oruç tutunuz ki, (madden ve mânen) sıhhat bulasınız!” (Heysemî)
 
Kadir gecesiyle birlikte bir ömür günah kirinden kurtulma fırsatı bizi bekliyor. Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî)
 
Ramazanda yapacağımız umrelerle birlikte Efendimizle (S.A.S.) hac yapmış gibi sevap kazanma fırsatı bizi bekliyor. Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır, yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.” (Buhârî) 
 
Allahımız, bu muhteşem ramazan fırsatlarını kaçırarak, Efendimizin (S.A.S.) “Bir kul Ramazan ayına erişir de o aydan günahlarını affettirerek çıkamazsa burnu yerde sürünsün.” (Beyhâki) hadisine muhatap olmaktan muhafaza buyursun.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.